Home
 
 
 
 

Aktieägare

Aktieägare per 31 december 2016 Antal aktier %
Norberg, Per-Olov 19 500 000 11,9%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 15 878 144 9,7%
Perpendo AB 8 625 000 5,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6 498 533 4,0%
P. Forssell Timber AB 5 754 201 3,5%
Ljunggren, Rolf 3 524 000 2,2%
Ljunggren, Rolf via bolag 3 035 051 1,9%
Norberg, Kerstin 2 250 000 1,4%
Skandinaviska Enskilda Banken SA Luxemburg 2 044 000 1,2%
Bagge, Richard 1 200 000 0,7%
Övriga 95 451 574 58,3%
Totalt 163 760 503 100,0%

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter

 

Aktieägare per 28 februari 2017 Antal aktier %
Norberg, Per-Olov 26 000 000 12,0%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 22 016 723 10,2%
Perpendo AB 11 500 000 5,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 9 782 127 4,5%
P. Forssell Timber AB 7 672 268 3,6%
Ljunggren, Rolf via bolag 3 577 840 1,7%
Ljunggren, Rolf 3 524 000 1,6%
Norberg, Kerstin 3 000 000 1,4%
Skandinaviska Enskilda Banken SA Luxemburg 2 692 000 1,2%
Arinell, Fredrik 1 658 900 0,8%
Övriga 124 542 206 57,7%
Totalt 215 966 064 100,0%

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter

 

 

- Investerare

- Pressreleaser

- Aktieinformation

- Finansiella rapporter

- Bolagsstämma

- Bolagsstyrning

- Insynsförteckning

- Aktieägare

- Prenumerera