Home
 
 
 
 

Aktieägare

Aktieägare per 31 mars 2017 Antal aktier %
Norberg, Per-Olov 26 000 000 12,04%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 22 393 056 10,37%
Perpendo AB 11 500 000 5,32%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 7 683 827 3,56%
P. Forssell Timber AB 7 672 268 3,5%
Ljunggren, Rolf via bolag 3 577 840 1,66%
Ljunggren, Rolf 3 524 000 1,63%
Norberg, Kerstin 3 000 000 1,39%
Norgren, Tommy 2 600 000 1,20%
Cohen, David 2 160 000 1,00%
Övriga 125 855 073 58,28%
Totalt 215 966 064 100,00%

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter

 

 

 

- Investerare

- Pressreleaser

- Aktieinformation

- Finansiella rapporter

- Bolagsstämma

- Bolagsstyrning

- Insynsförteckning

- Aktieägare

- Prenumerera