Home
 
 
 
 

Aktieägare

Aktieägare per 30 september 2017 Antal aktier %
Norberg, Per-Olov 31 800 000 12,27%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 26 470 898 10,21%
Perpendo AB 13 800 000 5,32%
P. Forssell Timber AB 9 206 720 3,55%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 7 184 623 2,77%
Ljunggren, Rolf via bolag 4 037 840 1,56%
Ljunggren, Rolf 3 564 344 1,38%
Norberg, Kerstin 3 000 000 1,16%
Norgren, Tommy 3 000 000 1,16%
Cohen, David 2 498 514 0,96%
Övriga 154 596 337 59,65%
Totalt 259 159 276 100,00%

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter

 

 

 

- Investerare

- Pressreleaser

- Aktieinformation

- Finansiella rapporter

- Bolagsstämma

- Bolagsstyrning

- Insynsförteckning

- Aktieägare

- Prenumerera