Aktieägare

Aktieägare

Aktieägare per 31 januari 2018 Antal aktier %
Norberg, Per-Olov 32 800 000 12,2%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 28 374 943 10,6%
Perpendo AB 13 800 000 5,1%
P. Forssell Timber AB 9 590 333 3,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 7 797 982 2,9%
Ljunggren, Rolf genom bolag 4 117 600 1,5%
Ljunggren, Rolf 3 574 430 1,3%
Norberg, Kerstin 3 000 000 1,1%
Norgren, Tommy 2 801 054 1,0%
Norgren, Tommy 2 674 168 1,0%
Övriga 159 785 460 59,6%
Totalt 268 315 970 100,0%

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter