Aktieägare

Aktieägare

Största aktieägare per 28 juni 2019 Antal aktier %  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 132 195 450 10,6%  
Norberg, Per-Olov 88 676 924 7,1%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB 38 226 477 3,1%  
P. Forssell Timber AB (varv 11 605 666 st via kapitalförsäkring) 27 257 587 2,2%  
Berger, Gunvald 24 025 115 1,9%  
Perpendo AB 17 500 000 1,4%  
Larsson, Joacim 13 493 340 1,1%  
Saftar, Ali 8 801 235 0,7%  
Forest Energy Inc 7 200 000 0,6%  
Ljunggren, Rolf 6 910 199 0,6%  
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren) 4 991 949 0,4%  
Övriga 877 623 699 70,4%  
Totalt 1 246 901 975 100,0%  

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter.