Aktieägare

Aktieägare

Största aktieägare per 30 december 2019 Antal aktier %  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 128 028 306 10,3%  
Norberg, Per-Olov 88 676 924 7,1%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB 35 978 431 2,9%  
P. Forssell Timber AB (varv 11 605 666 st via kapitalförsäkring) 27 257 587 2,2%  
Berger, Gunvald 22 653 152 1,8%  
Perpendo AB 17 500 000 1,4%  
Larsson, Joacim 13 668 361 1,1%  
Saftar, Ali 8 805 823 0,7%  
Forest Energy Inc 7 200 000 0,6%  
Ljunggren, Rolf 6 493 661 0,5%  
Bergström, Joakim 6 116 662 0,5%  
Tysell, Patrik 5 725 000 0,5%  
Strömber, Anders 5 723 875 0,5%  
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren) 5 408 487 0,4%  
Övriga 867 665 706 69,6%  
Totalt 1 246 901 975 100,0%  

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter.