Aktieägare

Aktieägare

Största aktieägare per 30 september 2018 Antal aktier %  
Norberg, Per-Olov 65 600 000 13,1%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 49 857 344 9,9%  
Berger, Gunvald 11 182 845 2,2%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB 10 087 994 2,0%  
Perpendo AB 10 000 000 2,0%  
Banque Pictet & Cie SA 9 392 095 1,9%  
P. Forssell Timber AB 7 575 000 1,5%  
Forest Energy Inc 7 200 000 1,4%  
Larsson, Joacim 5 397 336 1,1%  
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren) 4 658 873 0,9%  
Ljunggren, Rolf 4 474 430 0,9%  
Övriga 316 342 418 63,0%  
Totalt 501 768 335 100,0%  

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter.