Aktieägare

Aktieägare

Största aktieägare per 31 januari 2019 Antal aktier %  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 120 156 537 12,0%  
Norberg, Per-Olov 80 984 616 8,1%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB 33 402 064 3,3%  
Formue Nord Markedsneutral A/S 22 400 000 2,2%  
Berger, Gunvald 19 625 093 2,0%  
Perpendo AB 15 000 000 1,5%  
P. Forssell Timber AB 12 959 614 1,3%  
Larsson, Joacim 10 794 672 1,1%  
Banque Pictet & Cie SA 9 371 616 0,9%  
Saftar, Ali 8 802 797 0,9%  
Forest Energy Inc 7 200 000 0,7%  
Ljunggren, Rolf 5 820 584 0,6%  
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren) 5 491 949 0,5%  
Övriga 651 527 127 64,9%  
Totalt 1 003 536 669 100,0%  

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter.