augusti 29, 2017

RÄTTELSE AVSEENDE DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017 CORTUS ENERGY AB (PUBL)

Kista, 2017-08-29 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

I delårsrapporten som publicerades den 29 augusti 2017, klockan 08.30 angavs i textdelen

ett antal felaktiga sifferuppgifter. Siffermaterialet sidan 5-10 är korrekt och oförändrat.

 

En rättad version av delårsrapporten har bilagts detta pressmeddelande och både delårsrapporten och pressmeddelandet finns tillgängligt på Cortus Energys hemsida: www.cortusenergy.com

         Frågor besvaras av Rolf Ljunggren, VD, telefon 08-588 866 30


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB