juni 21, 2016

Order från Forest Energy på en Basic Engineering för projekt i Japan

Forest Energy har idag lagt en order på 550 000€ för en Basic Engineering för en första WoodRoll® anläggning i Japan. Uppdraget är för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Forest Energy har idag lagt en order på 550 000€ för en Basic Engineering för en första WoodRoll® anläggning i Japan. Uppdraget är för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Kista, 2016-06-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Som tidigare meddelats (2 maj) ingicks ett strategiskt samarbetsavtal mellan Forest Energy (www.forestenergy.jp) och Cortus Energy om att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa. I enlighet med detta avtal har Forest Energy av Cortus Energy beställt en Basic Engineering för en första anläggning.

Cortus Energy skall inom ramen för Basic Engineering leverera tekniskt underlag och arbetet genomförs under andra halvåret 2016. Resultatet kommer att ligga till grund för ett  investeringsbeslut om att uppföra en WoodRoll®-anläggning på 2 MW el till det Japanska elnätet. Anläggningen skall drivas med lokalt bränsle (skogsbaserad biomassa) som säkerställer en hög inmatningstariff.

Parallellt med Basic Engineering kommer Forest Energy att slutligt bestämma plats, säkerställa långsiktig bränsleförsörjning, alla nödvändiga tillstånd samt en strukturerad finansiering. Med detta på plats förväntas ett investeringsbeslut och en order på en komplett anläggning kunna erhållas under första halvåret 2017. Anläggningen beräknas vara i drift cirka ett år efter projektstart.

Denna första anläggning för 2 MW el, baserat på den modulära 6 MW WoodRoll®-anläggningen, kommer att utgöra basen för det framtida samarbetet. Som tidigare rapporterats är potentialen för de närmaste 5 åren är upp till 25 projekt. Stimulanssystemet i Japan för biomassabaserad elproduktion är starkt, förmodligen det starkaste i världen. Inom det småskaliga segmentet, upp till 2 MW el, är incitamenten starkast (20 åriga stödavtal) och ligger idag på cirka 3 SEK/kWh.

"Vi är mycket nöjda med att vårt samarbete med Forest Energy utvecklats som planerat och att första steget till att realisera en anläggning nu är taget. Detta lägger grunden för att tillsammans med Forest Energy vidareutveckla den stora affärspotential som finns för WoodRoll® på den Japanska marknaden." Säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB