maj 23, 2016

Cortus Energy och PowerCell Sweden utvecklar tillsammans en klimatneutral lösning för att producera miljövänlig el

Cortus Energy AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring kring ett samarbete med Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) för att utveckla och marknadsföra en miljövänlig el från biomassa.

Cortus Energy AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring kring ett samarbete med Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) för att utveckla och marknadsföra en miljövänlig el från biomassa.

Kista, 2016-05-23 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Cortus Energy AB startar ett nära samarbete med Nordens ledande bränslecellsbolag, PowerCell Sweden AB. Tillsammans ska de erbjuda kunder en klimatsmart lösning med Cortus Energys förgasning av biomassa till en vätgas som sedan används i bränsleceller från PowerCell för att producera miljövänlig el.

Cortus Energy får genom samarbetet med PowerCell ett miljövänligt alternativ till de gasmotorer man använder vid installationer för elförsörjning och dessutom goda möjligheter att erbjuda sina kunder en kostnadseffektiv lösning med bränsleceller som en viktig komponent.

"Elproduktion med bränsleceller ger oss möjlighet till högre elutbyten med lägre emissioner än vad som är möjligt med gasmotorer idag. Genom en systemintegration av bränsleceller i WoodRoll® kan installationskostnaderna för elproduktion sänkas. Vi får också möjligheten att bli helt självförsörjande på kraft till vår egen process. Stor ömsesidig nytta och synergier helt enkelt", säger Rolf Ljunggren, VD, Cortus Energy AB. 

I och med detta kommande samarbete ges en möjlighet att fylla behovet av grön vätgas till en låg kostnad och med hög tillgänglighet, vilket kommer att påverka den kommersiella framgången. PowerCell ser även synergier med automotive stackar och att industriella tillämpningar av bränsleceller kommer att öka produktionstakten av stackar och förmågan att nå kritiska produktionsvolymer. 

"Cortus teknik möjliggör ren gas från biomassa i större skala vilket möjliggör användning av våra bränsleceller på nya marknader. Vi ser verkligen fram emot ett nära samarbete med Cortus Energy för att tillsammans ta fram en klimatsmart lösning som passar kundernas behov av lösningar för att producera miljövänlig el baserat på biomassa", säger Andreas Bodén, Marknads -& försäljningschef, PowerCell Sweden AB.

Avsiktsförklaringen om samarbete innebär att bolagen gradvis skall verifiera tekniken, från tester i Köping till industriell skala för t ex Japan. Med en uppskalning av teknikerna skapas förutsättningar för nya gemensamma kundprojekt där Cortus Energy och PowerCells tekniker integreras.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren
VD, Cortus Energy AB (publ)
Tel: +46 (0)8 588 866 30

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: per.wassen@powercell.se 

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Mer information finns på www.cortusenergy.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.                        

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB