april 29, 2016

Cortus Energy offentliggör prospekt

Prospekt avseende Cortus Energy AB (publ):s nyemission av units ("Erbjudandet") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.cortusenergy.se.

Prospekt avseende Cortus Energy AB (publ):s nyemission av units ("Erbjudandet") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.cortusenergy.se.

Kista, 2016-04-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Prospektet, anmälningssedel och annan information om Erbjudandet kommer att hållas tillgängligt på webbplatser hos Cortus Energy AB (publ), www.cortusenergy.se samt Partner Fondkommission AB, www.partnerfk.se.

Teckningsperioden avseende Erbjudandet löper från den 2 maj 2016 till och med den 13 maj 2016. Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North mellan den 2 maj 2016 och den 11 maj 2016.

"Hoppas aktieägarna läser detta väl genomarbetade och fylliga dokument. Finns mycket matnyttigt där att hämta för den som är hugad. Jag välkomnar dig att läsa och hoppas du kommer att teckna. Välkommen också på någon av våra träffar de närmast två veckorna!" säger VD Rolf Ljunggren.

För ytterligare information:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB