april 19, 2016

Japanska Forest Energy och Cortus Energy har ingått ett föravtal kring ett strategiskt samarbete

Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) och Cortus Energy har idag skrivit ett föravtal kring gemensamma projekt för den lönsamma japanska elmarknaden.

Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) och Cortus Energy har idag skrivit ett föravtal kring gemensamma projekt för den lönsamma japanska elmarknaden.

Kista, 2016-04-19 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Forest Energy projekterar, äger och driver bioenergianläggningar och är idag huvudman för två projekt om totalt 25 MWel. Forest Energy vill nu expandera affären vidare inom den mer lönsamma 2 MWel nivån med användning av modulära 6 MW WoodRoll®.

Cortus Energy utvecklar och, marknadsför den unika WoodRoll® tekniken för förgasning av biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll® tekniken kan Cortus Energy erbjuda kostnadseffektiva gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

"Vi ser nu en öppning till den mycket lönsamma japanska elmarknaden genom samarbetet med Forest Energy. Vi gläds särskilt åt att Forest Energys omfattande utvärderingsprocess av flera förgasningstekniker har lett till valet av Cortus Energys WoodRoll® -teknik." säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

 För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

 

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550, är Bolagets Certified Adviser.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB