februari 16, 2016

Höganäs AB och Cortus Energy AB har ingått ett föravtal om 6 MW modulär WoodRoll®

PDF Download pdf 321.6 KB

 

Kista 2016-02-16

Höganäs AB och Cortus Energy AB ("Cortus Energy" eller "Bolaget") har idag skrivit ett föravtal (Term sheet) för en fortsättning på projektet Probiostål. Föravtalet beskriver affärsupplägget i probiostålprojektets nästa skede, där syngas skall ersätta naturgas för Höganäs AB.  Föravtalet utgör också grunden för att påbörja utvecklingen av anläggningen till en modulär 6 MW WoodRoll® redan idag. 

Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken för förgasning av biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll® tekniken kan Cortus Energy erbjuda kostnadseffektiva gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

Under 2015 har Höganäs AB och Cortus Energy startat projektering, Basic Engineering, av en anläggning för projektet Probiostål (se PM 2014-05-13) med stöd från Energimyndigheten. Tillsammans har parterna kommit fram till att en ökning av kapaciteten till 6 MW syngas och byggandet av en modulär anläggning för en framtida kommersiell drift är den bästa lösningen för projektet. Parterna har nu ingått ett föravtal (Term sheet) som beskriver de kommersiella grunderna för syngasleveranser till Höganäs med start 2018. Mot denna bakgrund inleds nu förhandlingar avseende ett kommersiellt avtal, som förväntas ingås under första halvåret 2016.   

 "Vi gläds åt att nu ha tagit nästa steg på en gemensam väg framåt med Höganäs. Med ett kommande kommersiellt avtal och installation av WoodRoll® i Höganäs kan vi, från en teknisk verifiering av syngas till Höganäs värmningsugnar i probiostålprojektet, sedan snabbt komma igång med kommersiella leveranser. Givetvis förutsätter detta att verifieringen faller väl ut. Från industriella kunder förväntar vi oss också ett ökat intresse och tillkommande intressenter kring WoodRoll®." säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

 För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

 

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB