februari 4, 2016

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari — december 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-7,4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,5 (-7,3) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,34) SEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.
 • Energimyndigheten beviljade stöd i form av bidrag till Cortus på 4,6 MSEK för projekt Gröngasmack. Intäkten bokförs 2016.
 • Fullständig integration av WoodRoll®-processen vid testanläggningen i Köping slutfördes och verifierades.

 

Helåret 2015

 • Intäkterna ökade till 3,1 MSEK (1,9 MSEK) tack vare ökad fakturering för projekt PROBIOSTÅL (projekt i Höganäs).
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,7 (-20,4) MSEK. De externa kostnaderna ökade kraftigt för projektering i Italien och i samband med färdigställandet av Köping.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -32,7 (-19,8) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,93) SEK.
 • En företrädesemission i juni 2015 inbringade 17,5 MSEK före emissionskostnader.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

  

Om Cortus Energy

Cortus Energy är ett svenskt företag som tillhandahåller förnybar energigas till process-, transport- och kraftindustri baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB