december 17, 2015

Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 4,6 MSEK

PDF Download pdf 317.7 KB

 

Kista 2015-12-17

 

Cortus Energy har idag beviljats bidrag för projektet "Gröngas från WoodRoll® för framtidens fossilfria fordonsflotta" med 4,6 miljoner SEK under 2016. Beslutet innebär en utökad verksamhet kring testanläggningen i Köping för att kunna producera förnybara fordonsbränslen från WoodRoll®.    

Cortus Energy utvecklar och, marknadsför den unika WoodRoll® tekniken för förgasning av biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda kostnadseffektiva gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

Under 2015 har testanläggningen i Köping byggts om och uppgraderats till ett fullt integrerat processflöde. Det nu aktuella projektet är en fortsättning på detta arbete mot tillverkning av fordonsbränslen som syntetisk naturgas och vätgas till bränslecellsbilar. Projektet skall resultera i en processföring som säkerställer kvaliteten i syngasen för dessa tillämpningar. Anläggningen i Köping kommer med detta steg att bli ett Bioraffinaderi i miniformat. Bioraffinaderiet är helt enkelt där biomassa omvandlas till kolväten av olika slag för samma tillämpningar som fossila produkter. En rimlig marknadsmässig förväntan är att Cortus kommer att se fler intressenter i Köping framöver.    

"Det är mycket glädjande för oss på Cortus att vi nu får stöd för att jobba vidare i Köping med produkter från förgasning med högre värden och inriktat mot transportsektorn. Vi förväntar oss också ett ökat intresse från våra potentiella kunder och även nya intressenter när vi nu står inför att bredda vårt erbjudande kring WoodRoll®." säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

 För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

 

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550, är Bolagets Certified Adviser.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB