oktober 29, 2014

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — september 2014

Kista, 2014-10-29

Kista, 2014-10-29

 

Tredje kvartalet 2014

•        Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-3,1) MSEK

•        Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,0 (-3,0) MSEK

•        Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,19) SEK

•        Penser bank ny Certified Adviser och samtidigt upphörande av likviditetsgaranti

•        Avtal om fortsatt verksamhet kring vår referensanläggning hos Nordkalk i Köping

•       Cortus tecknar avtal om värmeleveranser från tre WoodRoll-anläggningar med italiensk kund för att leverera el till Italienska  staten under 20 år

 

Januari - september 2014

•        Rörelseresultatet uppgick till -13,0 (-9,4) MSEK

•        Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,5 (-9,3) MSEK

•        Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,58 (-0,71) SEK

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

·         Cortus Energy tecknar avtal om rättigheter för kommersialisering av ny teknik för tillverkning av syntetisk naturgas inom ramen för det pågående InnoEnergyprojektet.

·         Ny CFO har anställts

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

  

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag, telefon 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB