augusti 28, 2014

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — juni 2014

Kista, 2014-08-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Andra kvartalet 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till -4,3 (-3,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,1 (-2,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,18) SEK
 • Cortus Energy deltar i projekt för förnybar energi och råvara i stålproduktion
 • Cortus Energy bildar bolag i Italien

 

Januari - juni 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till -8,8 (-6,3) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,4 (-6,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (-0,55) SEK

 

  Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cortus tecknar avtal om värmeleveranser från tre WoodRoll-anläggningar med italiensk kund och startar ansökningsprocess i syfte att sälja förnybar elektricitet till det publika el-nätet
 • Cortus Energy lägger förhandlingarna med Nordkalk på is
 • Byte av Certified Adviser och upphörande av likviditetsgaranti
 • Cortus CFO slutar som tidigare meddelats

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

  

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag, telefon 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.

 

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB