april 15, 2014

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — mars 2014

Kista, 2014-04-15 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Första kvartalet 2014

  • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-3,3) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,3 (-3,4) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,47) SEK.
  • Styrelsen föreslår årsstämman 2014 ett bemyndigande avseende emission av konvertibler med företrädesrätt

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla skuldebrev
  • Årsstämman beslutade om nyval av Peter Forssell som styrelseledamot

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB