juni 20, 2018

Invigning av världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin i Höganäs


Igår, 19:e juni, invigdes världens första anläggning för att i industriell skala demonstrera fossilfri ståltillverkning baserad på förgasning av biomassa med ny teknik i Höganäs. Tekniken kan revolutionera stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks.

Anläggningen förgasar biomassa till en ren energigas vilken ersätter naturgas vid Höganäs ABs tillverkning av järnpulver. Förgasning av biomassa sker med Cortus Energys unika förgasningsprocess WoodRoll®. Cortus Energy har levererat, installerat och kommer driva anläggningen på Höganäs ABs område. 10,000 ton CO2 per år kommer Höganäs AB utsläpp reduceras med när den nya anläggningen är i full drift.

150 inbjudna gäster och press välkomnades av Höganäs AB VD Fredrik Emilson. Helén Axelsson, Energi och Miljödirektör vid Järnkontoret talade om stålindustrins färdplan mot fossilfri stålproduktion. Magnus Petterson, Energisamordnare Höganäs AB och Rolf Ljunggren VD Cortus Energy återgav hur projektet tagits från idé till verklighet. Invigningstal innan bandklippning hölls av Peter Wallenberg Jr ordförande i stiftelsen FAM vilka är delägare i Höganäs AB samt Maria Wetterstrand, styrelseledamot i Cortus Energy. Efter bandklippning kunde gästerna se anläggningen.

"Invigningen av vår första industriella WoodRoll® är en milstolpe för vårt företag. Vi är tacksamma att Höganäs AB är med oss i detta projekt. Efter sommaren påbörjas idriftagning av vår anläggning så att Höganäs AB skall kunna demonstrera hur fossilfri stålproduktion kan förverkligas under hösten", säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För mer information kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy, tel: 08- 588 866 31, rolf.ljunggren@cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl.16.30 CEST.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011) och en industriell anläggning i Höganäs under uppförande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB