februari 22, 2018

Cortus Energy AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017

Cortus Energys årsredovisning för 2017 finns från och med idag, torsdag den 22 februari, tillgänglig på bolagets hemsida www.cortusenergy.com 

Revisionsberättelsen innehåller upplysning av särskild betydelse.

Revisorn har i sin revisionsberättelse lämnat en upplysning av särskild betydelse för att uppmärksamma läsaren till stycket om väsentliga händelser efter årets utgång och likviditetsrisk/finansieringsrisk i förvaltningsberättelsen, vilket handlar om att bolaget behöver ytterligare finansiering för att färdigställa den första WoodRoll® -anläggningen i Höganäs samt för den fortsatta expansionen enligt bolagets affärsplan.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

 

Viktig information

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.     

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 08.30 CET.

 

Om Cortus Energy 

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB