mars 31, 2017

Förlängd tidsfrist till 19:e april för finansiering av Höganäs projektet

PDF Download pdf 63.0 KB

Kista, 2017-03-31 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Förlängd tidsfrist till 19:e april för finansiering av Höganäs projektet

Besluten från Naturvårdsverket och Energimyndigheten att stödja en WoodRoll anläggning vid Höganäs AB är villkorade av ett energileveransavtal med Höganäs AB samt uppvisandet av full finansiering senast den 31:e mars 2017. En finansieringslösning för projektet är framtagen men ännu ej helt klar. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har därför förlängt tidsfristen till den 19:e april, samma dag som årsstämman för Cortus Energy.

Cortus Energy AB ("Cortus Energy") har i samarbete med Höganäs AB drivit projekt Probiostål sedan 2014. I projektgruppen ingår företag och leverantörer inom Järn- och stålindustrin (genom Jernkontoret). Projektets mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av främst koldioxid. För att genomföra detta ska en modulär WoodRoll® på 6 MW uppföras 2017 och demonstrera dessa möjligheter 2018. Efter avslutad demonstration övergår anläggningen till kommersiell drift där Cortus Energy äger och driver anläggningen för leverans av grön (förnybar) energi till Höganäs AB.  Projektet har erhållit stöd från Energimyndigheten om totalt SEK 11,3 miljoner, enligt pressmeddelanden från den 18:e och 23:e november samt SEK 36,3 miljoner i stöd från Klimatklivet i enlighet med beslut från Naturvårdsverket, meddelat 6:e december.

Besluten från Energimyndigheten och Naturvårdsverket är villkorade till att uppvisa en formellt full säkerställd finansiering senast 31:e mars. Cortus Energy har tagit fram en finansieringslösning vilken baseras på medskick (material- och arbetsleveranser) från projektpartners, banklån från två olika banker och utgivande av nya aktier i enlighet med förslag i kallelsen till Cortus Energy årsstämma den 19:e april. Förslaget till årsstämman stöds av bolagets största ägare som tillika sitter i styrelsen. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har därför förlängt datumet för uppvisande av fullt säkerställd finansiering till dagen för årsstämman, den 19:e april.

"Finansieringsarbetet har förts i en positiv och konstruktiv anda med alla involverade aktörer. Vi är tacksamma att Energimyndigheten och Naturvårdsverket ser positivt på den lösning som presenterats och ger oss tid till årsstämman", säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 13.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB