februari 3, 2017

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari — december 2016

Kista, 2017-02-03 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Fjärde kvartalet 2016

 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-3,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,8 (-3,5) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,03) SEK.
 • Energimyndigheten beviljade i november stöd med 3,4 MSEK för demonstrationsfasen av projekt Probiostål i Höganäs 2018
 • Energimyndigheten beviljade i november stöd med 7,9 MSEK för investeringsfasen av projekt Probiostål i Höganäs 2017
 • Naturvårdsverket har i december beviljat stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs som avser investering i en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB. Stödet från Klimatklivet innebär ett stort steg mot att etablera WoodRoll® i kommersiell skala.

 

Helåret 2016

 • Rörelseresultatet uppgick till -19,2 (-32,7) MSEK förbättringen beror på lägre kostnadsnivå under 2016.
 • Forest Energy har lagt en order på 550 000 € för en Basic Engineering för en första WoodRoll® anläggning i Japan för småskalig elproduktion baserad på lokal biomassa.
 • En avsiktsförklaring kring klimatneutral lösning för att producera miljövänlig el ingicks med PowerCell Sweden AB i maj.
 • I maj genomfördes en företrädesemission av Units, aktier med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner.  Bolaget inbringade därmed 10,9 MSEK före emissionskostnader. Lösen av teckningsoptionerna tillfördes i december ytterligare 18,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Ett avtal kring ett strategiskt samarbete med japanska Forest Energy om projekt på den lönsamma japanska marknaden för förnybar el har ingåtts. Avtalet sträcker sig över fem år och omfattar 25 anläggningar.
 • En studie har startats tillsammans med Powercell för att ta fram en konceptuell lösning av kraftvärmeapplikationer baserat på WoodRoll integrerat med Powercells bränsleceller för bästa kostnadseffektivitet.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En ansökan har lämnats in med Mariposa Biomass Projekt (MBP) om att söka investeringsbidrag för ett biomassakraftprojekt i Mariposa, Kalifornien, USA. Projektet avses ägas och drivas av Cortus Energy tillsammans med en eller flera lokala partners vilka vi nu söker. Ett investeringsbeslut för projektet förväntas senast under första kvartalet 2018.

         För ytterligare information, var vänlig kontakta Rolf Ljunggren, VD
         tel +46(0)8 588 866 30


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB