november 23, 2016

Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 7,9 MSEK för investeringsfasen av projekt Probiostål i Höganäs 2017

PDF Download pdf 491.8 KB

Kista, 2016-11-23 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortus Energy AB ("Cortus Energy")har idag beviljats 7,9 MSEK i bidrag för projekt Probioståls nästa del som avser investering i en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB under 2017. Genomförandet av investeringen förutsätter ytterligare en del offentlig finansiering av Cortus Energys första modulära anläggning i Höganäs.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

I samarbete med Höganäs AB har projekt Probiostål drivits sedan 2014. I projektgruppen ingår företag och leverantörer inom Järn- och stålindustrin (genom Jernkontoret). Projektets mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av främst koldioxid. För att genomföra detta ska en modulär WoodRoll® på 6 MW uppföras 2017 och demonstrera dessa möjligheter 2018. Efter avslutad demonstration övergår anläggningen till kommersiell drift där Cortus Energy äger och driver anläggningen för leverans av grön (förnybar) energi till Höganäs AB. Detta enligt det föravtal som meddelats 2016-02-16. 

Energimyndighetens beslut om stöd som meddelats idag gäller investeringsfasen av projektet och förutsätter att investeringen i den planerade anläggningen är säkerställd senast mars 2017. Cortus Energy inväntar ytterligare beslut om tillkommande offentlig finansiering inom några veckor.   

"Med Energimyndighetens positiva beslut kring investeringen i vår första modulära WoodRoll® tar vi ett ordentligt kliv framåt kring etablering i en kommersiell skala. Vi inväntar nu beslut för den sista pusselbiten av offentligt stöd till Probiostålprojektet" säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 16.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB