november 18, 2016

Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 3,4 MSEK för demonstrationsfasen av projekt Probiostål i Höganäs 2018

PDF Download pdf 63.7 KB

Kista, 2016-11-18 14:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Cortus Energy AB ("Cortus Energy")har idag beviljats 3,4 MSEK i bidrag för projekt Probioståls sista del som avser demonstration av en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB under 2018. Demonstrationsfasen förutsätter uppförande av Cortus Energys första modulära anläggning i Höganäs.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

I samarbete med Höganäs AB har projekt Probiostål drivits sedan 2014. I projektgruppen ingår företag och leverantörer inom Järn- och stålindustrin (genom Jernkontoret). Projektets mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av främst koldioxid. För att genomföra detta ska en modulär WoodRoll® på 6 MW uppföras och demonstrera dessa möjligheter 2018. Efter avslutad demonstration övergår anläggningen till kommersiell drift där Cortus Energy äger och driver anläggningen för leverans av grön (förnybar) energi till Höganäs AB. Detta enligt det föravtal som meddelats 2016-02-16. 

Energimyndighetens beslut om stöd som meddelats idag gäller demonstrationsfasen av projektet och förutsätter att investeringen i den planerade anläggningen är säkerställd senast mars 2017. Ett tillkommande beslut kring investeringsdelen av projektet förväntas kunna meddelas inom kort.   

"Det är glädjande att vi nu får stöd för demonstrationsfasen av projekt Probiostål. Detta är en viktig bit i finansieringen och realiseringen av vårt första WoodRoll® projekt i kommersiell skala. Vi inväntar nu beslut på ytterligare ansökningar om offentligt stöd" säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30 

 http://www.cortusenergy.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 14.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB