Home
 
 
 
 

Insynsförteckning

Insynsförteckning

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

 

INSYNSPERSON
Namn
Position Innehav
aktier
Innehav
BTU
Per-Olov Norberg Styrelseordförande 26 000 000 8 800 000
P.Forsell Timber AB Peter Forssell ägare 7 672 268 383 613
Redigo GHG Invest AB Rolf Ljunggren ägare 3 577 840  
Rolf Ljunggren VD, styrelseledamot 3 524 000 125 000
Kerstin Norberg Maka 3 000 000  
Richard Bagge Styrelseledamot 1 272 285 141 711
Sten Ramel Annan befattning 490 000 100 000
Maria Wetterstrand Styrelseledamot 246 000 12 300
Magnus Nelsson Folkelid Annan befattning 200 000 10 000

 

 

 

- Investerare

- Pressreleaser

- Aktieinformation

- Finansiella rapporter

- Bolagsstämma

- Bolagsstyrning

- Insynsförteckning

- Aktieägare

- Prenumerera