Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare

Rolf Ljunggren (born: 1963)
Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2013. Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i och VD för Cortus AB och Cortus Engineering AB samt styrelseledamot i Cortus Intressenter AB och Redigo GHG Invest AB.

Innehav per 2018-06-30: 10 192 030 aktier varav 5 717 600 genom Redigo GHG Invest AB.

Rolf Ljunggren
Magnus Nelsson Folkelid (born: 1966)
Business Manager sedan 2014. Född 1966.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magnus Nelsson Folkelid har en civilingenjörsexamen med inriktning maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola. Magnus Nelsson Folkelid har lång erfarenhet från ledande befattningar inom teknisk försäljning från SWEP International AB. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kamebyne AB.

Innehav per 2018-06-30: 500 000 aktier.

Magnus Nelsson Folkelid

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå AB