Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare

Håkan Sigfridsson
Verkställande direktör sedan 2019. Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Håkan Sigfridsson är utbildad gymnasieekonom i redovisning och marknadsföring. Håkan Sigfridsson har varit engagerad i Cortus Energy AB sedan mars 2017 och anställd sedan 1 november 2017. Håkan Sigfridsson har lång erfarenhet från verkställande befattningar inom inköp, eftermarknad, produktion och företagsledning, i första hand inom försvarskoncernen Saab AB. 

Innehav per 2019-12-30: 300 000 st

Rolf Ljunggren (born: 1963)
Vice VD samt Marknads- och Försäljningschef sedan 2019. Styrelseledamot sedan 2013. Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Cortus AB, Cortus Engineering AB, Cortus Intressenter AB och Redigo GHG Invest AB.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende till Bolagets större ägare.

Innehav per 2019-12-30:  11 902 148 st, varav 5 408 487 st ägs genom bolag

Rolf Ljunggren

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå AB