Styrelse

Styrelse

Per-Olov Norberg (born: 1943)
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2013. Född 1943.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Per-Olov Norberg har en civilekonomexamen från Handelshögsskolan i Göteborg. Per-Olov Norberg har lång industriell erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom Nordiska Syrgasverken, Bofors, Bulten-Kanthal, Platzer Bygg, Uddeholm, Kanthal, Trustor och C-E Johansson.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cortus AB samt styrelsesuppleant i Cortus Engineering AB och Cortus Intressenter AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Innehav per 2019-12-30: 88 676 924 st

Per-Olov Norberg
Richard Bagge (born: 1951)
Styrelseledamot sedan 2013. Född 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Richard Bagge har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Richard Bagge har en lång erfarenhet från finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet. Richard Bagge är partner på Partner Fondkommission AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i EasyFill AB (publ), Enjoy Sales AB och ScanTrailer AB. Styrelseledamot i Kenty Invest AB, Cortus AB och Delta Environmental Projects AB (publ). Partner i Partner Fondkommission AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Innehav per 2019-12-30: 2 135 440 st via bolag

Richard Bagge
Peter Forssell (born: 1963)
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter Forssell har en Jägarmästarexamen (MSc in Forestry) från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Peter Forssell har en lång erfarenhet från skogsindustribranschen dels som marknadschef för ett av de större svenska sågverksföretagen, dels som ägare och styrelseordförande för P. Forssell Timber AB. P. Forssell Timber AB representerar ett antal av de svenska ledande sågverken på den japanska marknaden, t.ex. SCA Timber AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i P. Forssell Timber AB samt styrelseledamot i Cortus AB, Rumor Investments AB, Forssell Holding AB och Midgard Investments SRL.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Innehav per 2019-12-30: 27 257 587 st, varav 11 605 666 st ägs genom kapitalförsäkring

Peter Forssell
Maria Wetterstrand (born: 1973)
Styrelseledamot sedan 2013. Född 1973.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maria Wetterstrand har en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Maria Wetterstrand har varit verksam inom politiken, bland annat som språkrör för Miljöpartiet (maj 2002 till maj 2011) där hon deltog i tre riksdagsval. Maria Wetterstrand har även varit riksdagsledamot och vice ordförande i Näringsutskottet.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i White Arkitekter AB, White Intressenter AB, Cortus AB och Think Tank Cogito. VD för Miltton Purpose OY.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Innehav per 2019-12-30: 615 000 st

Maria Wetterstrand
Rolf Ljunggren (born: 1963)
Vice VD samt Marknads- och Försäljningschef sedan 2019. Styrelseledamot sedan 2013. Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Cortus AB, Cortus Engineering AB, Cortus Intressenter AB och Redigo GHG Invest AB.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende till Bolagets större ägare.

Innehav per 2019-12-30:  11 902 148 st, varav 5 408 487 st ägs genom bolag

Rolf Ljunggren