Styrelse

Styrelse

Per-Olov Norberg (born: 1943)
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2013. Född 1943.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Per-Olov Norberg har en civilekonomexamen från Handelshögsskolan i Göteborg. Per-Olov Norberg har lång industriell erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom Nordiska Syrgasverken, Bofors, Bulten-Kanthal, Platzer Bygg, Uddeholm, Kanthal, Trustor och C-E Johansson.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cortus AB samt styrelsesuppleant i Cortus Engineering AB och Cortus Intressenter AB.

Innehav per 2018-06-30: 65 600 000 aktier.

Per-Olov Norberg
Richard Bagge (born: 1951)
Styrelseledamot sedan 2013. Född 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Richard Bagge har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Richard Bagge har en lång erfarenhet från finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet. Richard Bagge är partner på Partner Fondkommission AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i EasyFill AB (publ), Enjoy Sales AB och ScanTrailer AB. Styrelseledamot i Kenty Invest AB, Cortus AB och Delta Environmental Projects AB (publ). Partner i Partner Fondkommission AB.

Innehav per 2018-06-30: 3 180 960 aktier.

Richard Bagge
Peter Forssell (born: 1963)
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter Forssell har en Jägarmästarexamen (MSc in Forestry) från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Peter Forssell har en lång erfarenhet från skogsindustribranschen dels som marknadschef för ett av de större svenska sågverksföretagen, dels som ägare och styrelseordförande för P. Forssell Timber AB. P. Forssell Timber AB representerar ett antal av de svenska ledande sågverken på den japanska marknaden, t.ex. SCA Timber AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i P. Forssell Timber AB samt styrelseledamot i Cortus AB, Rumor Investments AB, Forssell Holding AB och Midgard Investments SRL.

Innehav per 2018-06-30: genom P. Forssell Timber AB, 19 180 666 aktier varav 11 605 666 ägs genom kapitalförsäkring.

Peter Forssell
Maria Wetterstrand (born: 1973)
Styrelseledamot sedan 2013. Född 1973.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maria Wetterstrand har en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Maria Wetterstrand har varit verksam inom politiken, bland annat som språkrör för Miljöpartiet (maj 2002 till maj 2011) där hon deltog i tre riksdagsval. Maria Wetterstrand har även varit riksdagsledamot och vice ordförande i Näringsutskottet.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i White Arkitekter AB, White Intressenter AB, Cortus AB och Think Tank Cogito. VD för Miltton Purpose OY.

Innehav per 2018-06-30: 615 000 aktier.

Maria Wetterstrand
Rolf Ljunggren (born: 1963)
Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2013. Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i och VD för Cortus AB och Cortus Engineering AB samt styrelseledamot i Cortus Intressenter AB och Redigo GHG Invest AB.

Innehav per 2018-06-30: 10 192 030 aktier varav 5 717 600 genom Redigo GHG Invest AB.

Rolf Ljunggren