Styrelse

Styrelse

Per-Olov Norberg (born: 1943)
Styrelseordförande sedan 2013

Per-Olov Norberg har varit engagerad i Cortus Energy sedan 2013. Per-Olov Norberg har lång industriell erfarenhet från ledande befattningar i bland annat Nordiska Syrgasverken, Bofors, Bulten-Kanthal, Platzer Bygg, Uddeholm, Kanthal, Trustor och C-E Johansson.

Per-Olov Norberg
Richard Bagge (born: 1951)
Styrelseledamot sedan 2013

Richard Bagge har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Richard Bagge har en lång erfarenhet från finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet. Han är partner i Partner Fondkommission AB.

Richard Bagge
Peter Forssell (born: 1963)
Styrelseledamot sedan 2014

Peter Forssell har en Jägmästarexamen (Master of Science in Forestry) från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Peter Forssell har en lång erfarenhet från skogsindustribranschen dels som marknadschef för ett av de större svenska sågverksföretagen, dels som ägare och verkställande direktör av P. Forssell Timber AB. P. Forssell Timber AB representerar ett antal av de svenska ledande sågverken på den japanska marknaden, inklusive all export från SCA Timber AB till Japan.

Peter Forssell
Maria Wetterstrand (born: 1973)
Styrelseledamot sedan 2013

Maria Wetterstrand har varit engagerad i Cortus Energy sedan 2013. Maria Wetterstrand har en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Maria Wetterstrand har sedan tidigare en lång karriär inom politiken, bland annat som språkrör för Miljöpartiet (maj 2002 till maj 2011) där hon deltog i tre riksdagsval och tog partiet från 4,5 till 7,3 procents röstandel, med ökande siffror i varje val. Maria Wetterstrand har även varit riksdagsledamot (2001 till 2011) samt, vid tidpunkten för sin avsägelse från riksdagsuppdraget, vice ordförande i Näringsutskottet.

Maria Wetterstrand
Rolf Ljunggren (born: 1963)
Styrelseledamot och Verkställande direktör sedan 2013

Rolf Ljunggren har varit engagerad i Cortus AB sedan starten 2006. Rolf Ljunggren har sedan tidigare en lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA i Sverige och globalt, Uddeholm, Proceedo, Invensys med flera.

Rolf Ljunggren