Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordningen samt utser styrelse och revisorer.

Extra bolagsstämma 2018-10-30
Source
Extra bolagsstämma den 30 oktober 2018 kl 17:00 i Kista
Årsstämma 2013
Source
Årsstämman den 27 maj 2013 i Stockholm