Home
 
 
 
 

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordningen samt utser styrelse och revisorer.
Årsstämma 2018

Årsstämma i Cortus Energy den 15 mars 2018 kl 17:00 
i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 30 C, vån 7, i Kista.

PDF Kallelse till årsstämma 2018  1.2 MB
PDF Anmälningssedel årsstämma 2018  26.6 KB
PDF Fullmaktsformulär till årsstämma 2018  40.0 KB

 

 

- Investerare

- Pressreleaser

- Aktieinformation

- Finansiella rapporter

- Bolagsstämma

- Bolagsstyrning

- Insynsförteckning

- Aktieägare

- Prenumerera