Home
 
 
 
 

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordningen samt utser styrelse och revisorer.
Årsstämma 2017

Årsstämma den 19 april 2017 kl 17:00

PDF Kallelse till årsstämma 2017  61.2 KB
PDF Anmälningssedel årsstämma 2017  26.6 KB
PDF Fullmaktsformulär till årsstämma 2017  40.2 KB

 

 

- Investerare

- Pressreleaser

- Aktieinformation

- Finansiella rapporter

- Bolagsstämma

- Bolagsstyrning

- Insynsförteckning

- Aktieägare

- Prenumerera